Klachtenregeling

Klachtenregeling


De Jong Fysiotherapie hecht veel waarde aan de kwaliteit van de verleende zorg. Wij doen er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat je een klacht hebt over de behandeling door onze fysiotherapeut. Ook kun je ontevreden zijn over de manier waarop jouw fysiotherapeut of één van onze andere medewerkers met je is omgegaan. Dan is het goed om je klacht kenbaar te maken. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Doe dat dan in eerste instantie bij ons; ga met je fysiotherapeut in gesprek of neem contact op met één van onze andere medewerkers. Mochten we er onverhoopt samen niet uitkomen, dan kun je een klacht indienen via het klachtenformulier van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie en zal een onafhankelijke klachtenfunctionaris de klacht in behandeling nemen. Hoe dit in z’n werk gaat kun je lezen op de pagina ‘Klachtenregeling’ van Keurmerk Fysiotherapie.

Zekerheid over kwaliteit

De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd. Wie de officiële studie heeft afgerond, aan alle basiseisen voldoet en staat ingeschreven in het BIG-register van de overheid, mag zelfstandig patiënten behandelen als fysiotherapeut.

Om de kwaliteit van fysiotherapie nog verder te stimuleren is het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR) in het leven geroepen door de beroepsorganisatie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Wie aan alle kwaliteitseisen voor behandeling, praktijkervaring, (bij)scholing en vakoverleg voldoet en werkt volgens de KNGF-richtlijnen, mag zich in het CKR inschrijven.

Kijk op www.fysiotherapie.nl voor alle fysiotherapeuten in het register.

Vragen

Als je naar aanleiding van deze informatie vragen of opmerkingen hebt, neem dan gerust contact met ons op.

Contactgegevens

De Jong Fysiotherapie

Horsterweg 3

6715 CT Ede

0318 - 830 311

info@dejongfysio.com